רבנים - תמונות בתלת מימד ושתי תמונות מתחלפות

שם המוצר: הרב ש"ך
מק"ט:30016
הערות: לא ניתן לשנות עיצוב, ניתן להוסיף תפילה או ברכה בגב הכרטיס ממבחר העיצובים
שם המוצר: הרב אלישיב
מק"ט:30017
הערות: לא ניתן לשנות עיצוב, ניתן להוסיף תפילה או ברכה בגב הכרטיס ממבחר העיצובים
שם המוצר: הרב דרזי
מק"ט:30018
הערות: לא ניתן לשנות עיצוב, ניתן להוסיף תפילה או ברכה בגב הכרטיס ממבחר העיצובים
שם המוצר: הרב מרדכי אליהו
מק"ט:30019
הערות: לא ניתן לשנות עיצוב, ניתן להוסיף תפילה או ברכה בגב הכרטיס ממבחר העיצובים
שם המוצר: באבא סאלי
מק"ט:30020
הערות: לא ניתן לשנות עיצוב, ניתן להוסיף תפילה או ברכה בגב הכרטיס ממבחר העיצובים
שם המוצר: הרב עובדיה יוסף
מק"ט:30021
הערות: לא ניתן לשנות עיצוב, ניתן להוסיף תפילה או ברכה בגב הכרטיס ממבחר העיצובים
חכם אברהם חי שם המוצר: חכם אברהם חי
מק"ט:30023
הערות: לא ניתן לשנות עיצוב, ניתן להוסיף תפילה או ברכה בגב הכרטיס ממבחר העיצובים
החפץ חיים שם המוצר: החפץ חיים
מק"ט:30024
הערות: לא ניתן לשנות עיצוב, ניתן להוסיף תפילה או ברכה בגב הכרטיס ממבחר העיצובים
החפץ חיים שם המוצר: רבי יואל מסטמר
מק"ט:30025
הערות: לא ניתן לשנות עיצוב, ניתן להוסיף תפילה או ברכה בגב הכרטיס ממבחר העיצובים
שם המוצר: הרבי מלובביץ
מק"ט:30026
הערות: לא ניתן לשנות עיצוב, ניתן להוסיף תפילה או ברכה בגב הכרטיס ממבחר העיצובים
שם המוצר: החפץ חיים
מק"ט:30027
הערות: לא ניתן לשנות עיצוב, ניתן להוסיף תפילה או ברכה בגב הכרטיס ממבחר העיצובים